• PRINT
  • E-MAIL
A A A
ATLAS

Kampovi Mon Perin

Ocijeni:
Stranica još nije ocijenjena.
NFO
Grad: Bale (Valle)
Godina projekta: 2015
Godina izvedbe: 2016
Tip građevine: zgrade javne namjene , građevine za sport i rekreaciju , ugostiteljska namjena
Kampovi Mon Perin nalazi se u Općini Bale te se rasprostire na 9 km obale na pola puta između Rovinja i Pule. Cijela zona je zaštićena dijelom kao prirodna cjelina i arheološko nalazište tako da su uvjeti gradnje iznimno strogi. Projektni zadatak bio je podići kategorizaciju kampa sa 2 ** zvjezdice na 4**** između dvije sezone. Postojeći objekti smjeli su se rekonstruirati ali u zadanim gabaritima bez povećanja što je bila iznimno otegotna okolnost s obzirom na traženo podizanje standarda u smislu kategorizacije. Također je bio cilj stvoriti suvremeni kamp s građevinama koji i arhitektonskim jezikom sugeriraju nov smjer razvoja usluga unutar kampa.

Unutar zadanih prostorno planskih uvjeta između ostalog rekonstruirani su objekti ulazne Recepcije kampa, Restorana Porto Buso i 8 sanitarnih čvorova. Objekti su mahom bile "rekonstrukcije rekonstrukcija" s premalim kvadraturama i substandardnog uređenja.
Recepcija se nalazi na ulazu tj. na dodirnoj točki između 2 kampa Mon Perina (San Polo i Colone), tu se vrši distribucija gostiju i prikupljaju osnovne informacije o uslugama Kampa. Osim same rekonstrukcije postojećeg gabarita recepcije dodana je vanjska pergola kao svojevrsni pretprostor za okupljanje gostiju koja uz samu zgradu recepcije obgrljuje i 3 "presvučena" kontejnera za potrebe uprave kampa tokom sezone. Tlocrtni trokutasti oblik proizašao je iz oblika sugeriranog postojećim prometnicama koji usmjeravaju posjetitelje u jedan ili drugi kamp.
Restoran Porto Buso nalazi se na atraktivnoj lokaciji uz samu obalu te je i njegova osnovna forma definirana legaliziranim objektom. Rekonstrukcijom se samo zadržao osnovni konstruktivni sistem uz potpunu promjenu interijera, fasadnih obloga i opreme. Uz restoran nalazi se velika terasa, dječje igralište i prostor za montažnu pozornicu.
Sanitarni čvorovi su bili poseban izazov upravo radi potrebe za većim brojem sanitarnih čvorova i pratećih sadržaja u istom gabaritu. Težnja je bila da se kroz sličnu oblikovnu formu sagrade svih 8 sanitarnih čvorova. U kampu San Polo nalazi se 4 sanitarna čvora napravljenih sa završnom obradom od kamenih prefabrikata dok se u kampu Colone nalaze 4 sa završnom obradom HPL ploča. Sanitarni čvorovi su projektirani kao tipski (2 tipa). Sastoje se od zatvorenih djelova za sanitarije te natkrivenog dijela za pranje posuđa i odjeće. Takvom dispozicijom sanitarni čvorovi unutar sebe ostvaruju i komponentu javnog te postaju mjesta susreta.

Foto: Bosnić + Dorotić

Komentari

Trenutno nema komentara.
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Velux
-
-