• PRINT
  • E-MAIL
A A A
ATLAS

Drvni klaster Vukovarsko srijemske županije

Ocijeni:
Stranica još nije ocijenjena.
Grad: Gradište
Godina projekta: 2012
Tip građevine: poslovne zgrade , industrijske građevine
Površina: 2.103,00 m2
Investitor: Drvni klaster Vukovarsko srijemske županije, Vinkovci
Drvni klaster Vukovarsko srijemske županije je udruga zaslužna za promicanje razvitka i unapređenje drvne industrije. Uz razne udruge udružene u ovaj projekt, stvara se jaka organizacija. Glavne aktivnosti klastera su usmjerene na povezivanje i jačanje suradnje sa svim tvrtkama na zahtjevnom globalnom tržištu. Građevina bi se smjestila u Gradištu. Predmetna građevina projektirana je da se svojom veličinom i oblikom, konstrukcijom, odabirom materijala i cjelokupnim oblikovanjem u cijelosti zadovolji zahtjeve investitora. 
Projekt se sastoji od više zgrada, svake prilagođene određenoj namjeni, tako da nalazimo upravnu zgradu, halu za kondicioniranje i otpremu građe, nadstrešnicu za prirodno prosušivanje građe, sušionicu za drvo, kotlovnicu te dnevni spremnik bio mase i deponija mokrog drvnog ostatka. Moderna upravna zgrada, simbolično obložena drvom, uz tehničke prateće sadržaje, oblikuje kompleks drvnog klastera.

Komentari

Trenutno nema komentara.
  • Share |

BRZA PRETRAGA

POKROVITELJI

Interfom
-
-